HABER

HABER & ETKİNLİK ANA SAYFA

EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

TARİH: 07  JUNE  2017,  ÇARŞAMBA -Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanması, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi amacıyla, Bakanlığımızca “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi” çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile egzoz gazı emisyon ölçümleri dijital ortama aktarılacaktır. Bu kapsamda, Bakanlığın bastırdığı egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı ortadan kalkacak, ölçümlerin takibi yazılım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu sayede pul ve ruhsat basım ve dağıtım maliyetleri ortadan kalkacak ve sahte pul ve ruhsat kullanımının da önüne geçilecektir. Diğer taraftan, yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarının daha yüksek kalitede hizmet verebilmesi için bu istasyonların özelliklerini düzenleyen “TS 13231 Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü Yapan Yetkili İstasyonlar İçin Kurallar Standardı” Bakanlığımız ve TSE’nin ortak çalışmaları sonucu yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” 11/03/2017 tarihinde yayımlanmıştır. Yeni Yönetmelik ile birlikte: • Egzoz gazı emisyon ölçümleri 1/1/2018 tarihi itibari ile “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi” üzerinden gerçekleştirilecektir. • Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonları TS 13231 Standardını sağlamaları gerekmektedir. • Egzoz gazı emisyon ölçüm personelleri ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir. • Güvenlik güçlerinin taşıtları için yeni düzenleme getirilmiştir. • Denetim ve yaptırımlar tekrar düzenlenerek daha etkili hale getirilmiştir. Kaynak:http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=127671 ARŞİV