İSKÂN  MUAFİYETLERİ  TÜZÜĞÜ

 

27 Aralık 1934 tarih, 2/1777 sayılı Bakanlar  Kurulu   Kararıyla yürürlüğe konulan bu  Tüzük,  5 Ocak 1935 tarih  ve 2898 sayılı  Resmî  Gazete’de yayınlanmıştır.

 

İlgili Madde: 34

 

      Madde 34 - Temiz olan memleketlerden gelen muhacir  ve mültecilerin getirdikleri hayvanların menşe ve sağlık  şehadetnamesi bulunmadığı takdirde bunlar hakkında 1234  numaralı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 6 ncı maddesi  dairesinde muamele ifa olunur.