ÖZEL  ÇEVRE  KORUMA  BÖLGESİNİN TESPİTİNE  İLİŞKİN  BAKANLAR  KURULU KARARI

Bu Karar, 5 Temmuz 1988 tarih ve 19863 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

KARAR

Madde 1 - Ekli haritalarda kara ve deniz sınırları belirtilen alanlar; çevre kirlenmesi ve bozulmasına karşı korumak, buraların doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının gelecek nesillere intikalini teminat altına almak amacıyla “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak tespit ve ilan olunmuştur.

Madde 2 - Bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esaslarıyla plan ve projeleri hazırlamaya ve söz konusu alanlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulamanın gerçekleştirilmesini temin maksadıyla on yıl süre ile geçici teşkilat kurmaya Başbakanlık yetkilidir.

Bu teşkilatta görevlendirilecek personel Başbakanlıkça sağlanır.

Madde 3 - 2634 sayılı Kanuna göre çeşitli kararnamelerle turizm alan ve merkezi olarak ilan edilen ve bu kararnamelerin eki krokilerde sınırları belirtilen bölgelerin ilişik haritalarda tecavüz ettiği kısımlarda mezkur kararnamelerin hükümleri uygulanmaz. Bu alanlarda yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler ile mevcut her ölçekteki plan kararları konusunda, bu Kararın amacına uygun ölçüde ve 2 nci maddeye göre çıkarılacak esaslar çerçevesinde değer-lendirilme yapılıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılmaz.

Madde 4 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

KÖYCEĞİZ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ SINIR KOORDİNATLARI

 

 

ENLEM

BOYLAM

 

ENLEM

BOYLAM

1)

37° 22' 20"

28° 42' 40"

10)

37° 05' 30"

28° 35' 00"

2)

37° 20' 40"

28° 43' 00"

11)

37° 10' 55"

28° 35' 15"

3)

37° 16' 55"

28° 39' 45"

12)

37° 10' 45"

28° 36' 50"

4)

37° 14' 45"

28° 39' 20"

13)

37° 14' 00"

28° 36' 55"

5)

37° 08' 00"

28° 39' 00"

14)

37° 13' 65"

28° 38' 25"

6)

37° 05' 20"

28° 40' 20"

15)

37° 17' 26"

28° 38' 25"

7)

37° 03' 30"

28° 40' 10"

16)

37° 18' 35"

28° 41' 00"

8)

37° 01' 50"

28° 39' 40"

17)

37° 21' 50"

28° 41' 55"

9)

37° 00' 35"

28° 36' 25"

 

 

 

 


 


FETHİYE VE GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ SINIR KOORDİNATLARI

NO

ENLEM

BOYLAM

NO

ENLEM

BOYLAM

1

28° 48' 08" D.

36° 40' 16" K.

10

29° 10' 38" D.

36° 38' 36" K.

2

28° 48' 42" D.

36° 41' 53" K.

11

29° 09' 54" D.

36° 33' 47" K.

3

28° 50' 42" D.

36° 42' 45" K.

12

29° 09' 16" D.

36° 31' 32" K.

4

28° 53' 48" D.

36° 44' 47" K.

13

29° 07' 36" D.

36° 31' 37" K.

5

28° 55' 00" D.

36° 46' 06" K.

14

28° 59' 52" D.

36° 31' 54" K.

6

28° 57' 26" D.

36° 45' 34" K.

15

28° 59' 52" D.

36° 34' 45" K.

7

28° 58' 18" D.

36° 44' 31" K.

16

28° 50' 12" D.

36° 34' 45" K.

8

29° 01' 46" D.

36° 44' 48" K.

17

28° 46' 56" D.

36° 38' 58" K.

9

29° 06' 28" D.

36° 42' 58" K.

18

28° 46' 56" D.

36° 40' 19" K.