ÇEVRE  KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN İŞLETMELERİN FAALİYET KOLLARI İTİBARİYLE GRUPLANDIRILMASI        HAKKINDA KARAR

Bu Karar, 26 Mayıs 1991 tarih ve 20882 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

Madde 1 - Çevre kirliliğine yol açan ve mahalli çevre kurullarınca yapılacak derecelendirmeye esas işletmelerin faaliyet kollarına göre grupları ekli listede gösterilmiştir.

Madde 2 - İki veya daha fazla faaliyet kolları grubuna girebilme niteliğinde olan işletmeler için numarası küçük olan grup esas alınır.

Madde 3 - Mahalli Çevre Kurulları; 31/8/1991 tarihine kadar işletmelerden alınacak aylık iştirak payı tutarına esas dereceleri belirleyerek, bunlarla ilgili listeleri 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında gösterilen aylık iştirak paylarını tahsil etmekle yükümlü olan mercilere bildirir.

Madde 4 - Aylık iştirak paylarının tahsiline 1/6/1991 tarihinden itibaren başlanır.

Madde 5 - Bu Kararın yürürlüğe girmesinden sonra faaliyete geçecek işletmelerle, durumlarında derecelendirmeyi etkileyecek değişiklikler meydana gelen işletmelerin derecelendirme işlemleri, mahalli çevre kurullarınca bir ay içinde tamamlanarak aylık iştirak paylarını tahsil etmekle yükümlü olan mercilere bildirilir.

Madde 6 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu Kararı Çevre Müsteşarlığının bağlı oldugu Devlet Bakanı yürütür.

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN İŞLETMELERİN FAALİYET

KOLLARINA GÖRE GRUPLARI

 

I. GRUP

1)   Petrol Rafinerileri, Petrokimya Tesisleri, Sentetik Kauçuk Üretim Tesisleri

2)   Buharla Çalışan Elektrik Santralleri (Termik Santraller)

3)   Çimento Fabrikaları

4)   Demir Çelik Fabrikaları

5)   Gübre Fabrikaları

6)   Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi Yapan Fabrikalar

7)   Sıvılaştırıtmış Petrol Gazı (LPG) Dolum ve Dağıtım Tesisleri

8)   Demir Alaşımları ve Demir Dışı Metaller Üretim Tesisleri

9)   Patlayıcı Maddeler Üretimi Yapan Fabrikalar

10)    Otomativ Endüstrisi

11)    Galvanizli ve Nikelajlı Yapı Malzemesi Üretim Tesisleri

12)    Cam Elyaf Fabrikaları

13)    Metalik Olmayan Madenlerin Çıkarımı ve İşlenmesini Yapan Kuruluşlar

14)    Haddehane ve Dökümhaneler

15)    Metal Son İşlemleri Yapan Metal Fabrikalar

16)    Hammaddelerin Tekstil İşlemleri Geçirerek Mamul Hale Getirildiği Tekstil Fabrikaları ile Kasarlama, Yıkama, Boyama Apreleme Yapan İşyerleri

17)    Gemi Söküm Yerleri

18)    Asbest Katkılı Yapı ve Yalıtkan Mamullerinin Üretimini Yapan Fabrikalar

19)    Kömür Madenciliği Yapan İşletmeler

20)    Metal Cevherinin Çıkarılması ve Zenginleştirilmesini Yapan İşletmeler

21)    Tel (Kablo) Kaplama ve Galvanizleme Yapan Fabrikalar

22)    Pil ve Akü Üreten Fabrikalar

23)    Ham Deri Işleme Fabrikaları

24)    Sentetik Deterjan Fabrikaları

25)    Plastikler ve Sentetik Elyaf ile Plastik Hammaddesi olan Organik Kimyasal Maddelerin Üretimini Yapan Fabrikalar

26)    Tarım Haşare İlaçlarının Üretimini Yapan Fabrikalar

27)    Ağır Metal ve Tuzlarının Üretimini Yapan Tesisler

28)    Taş, Maden, Mermer ve Kireç Ocakları

29)    Asfalt Üreten Tesisler

30)    Yanıcı, Patlayıcı, Aşındırıcı ve Tehlikeli Madde Depoları ve Antrepoları

31)    Kömür Tozu Prese Edilerek Malzeme İmal Edilen Tesisler

32)    Katran ve Katrandan Gaz Üretim Tesisleri

33)    Patlayıcı Maddeler Sanayi, Motor fitili, Maytap İmalathaneleri, Karpit, Sıvı Asetilen, Sentetik Benzin, Azot Peroksit, Hidrojen Peroksit İmalatı Yapılan Tesisler

34)    Havagazı Fabrikaları

35)    Kökeni Hayvansal Olan Tutkal Fabrikaları

36)    İlaç Hammaddesi Üreten Fabrikalar ve Laboratuvarlar

37)    Şeker Fabrikaları

38)    Ağaçtan Odun Kömürü: Ham Reçineden Reçine ve Terebentin; Odundan Reçine ve Terebentin; Yağ Reçinesi, Karasakız ve Asidai, Ağaç Yağları, Reçine Türevleri ve Sülfat Üretimi Yapan Fabrikalar.

 

II. GRUP

1)   Her Türlü Katı ve Sıvı Yağların Üretimini Yapan Fabrikalar

2)   Su, Solvent veya Kostikle Temizlenmesi Yapılabilen Her Türlü Boyaların Üretimi ile Baskı, Litografi, Fleksografi ve Gravür İşletmelerinde Kullanılan Mürekkeplerin Üretimini Yapan Fabrikalar     

3)   Yapıştırıcılar ve Yalıtkan Maddelerin Üretimini Yapan Fabrikalar

4)   Oksijen, Azot, Argon, Karbondioksit, Azot Peroksit, Flor, Klor, Amonyak, Asetilen, Hidrojen Peroksit vs. Gazların veya Bileşiklerinin Dolumunu Yapan Tesisler

5)   Metaller Üzerine Emayeleme Yapan Fabrikalar

6)   Her Türlü Organik Nitelikte Maddeleri Üreten Fabrikalar

7)   Mezbahalar, Kombinalar ve Rendering İşlemleri ile Et (Kırmızı, Beyaz) ve Et Ürünleri Üretimi Yapan Tesisler

8)   Kimyasal Madde Depoları (I. Grupta olmayanlar)

9)   Karışımla (Formülasyon) Zirai İlaç Yapan Fabrikalar

10)    Seramik ve Porselen Fabrikaları

11)    Kurşun, Kalay ve Benzeri Maddelerden Tüp, Klişe ve Harf Gibi Malzemenin imal Edildiği Yerler

12)    Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının Haddeleme, Dövme, Çökme ve İşlenmesini Yapan Fabrikalar

13)    Makina ve Motor Sanayii

14)    Hastahaneler

15)    Çöp Fabrikaları

16)    Kabuk, Soyma, Dilme ve Kontraplak Üretimi, Kuru ve Yaş Yöntemli Lif Levha Üretimi, Hertür Ağaç Koruma, Yaş Saklama, Tomruk Yıkama, Biçme, Kurutma, Kaplama, Şekil Verme, Yonga Levha Üretimi (Sunta, Duralit vs.) Tecrit Levhası Üretimi Gibi İşlemleri Yapan Fabrikalar

17)    İnorganik Nitelikteki Maddeleri Üreten Fabrikalar

18)    Kibrit Fabrikaları

19)    Briket, Tuğla, Kiremit, Alçı vs. Yapı Malzemeleri Üreten Fabrika ve Atölyeler

20)    Çamaşır Suyu İmalathaneleri

21)    Maya Fabrikaları

22)    Cam Fabrikaları

23)    Blok Mermer ve Taş İşleme Yerleri.

 

 

III. GRUP

 

1)   Küçük ve Büyükbaş Hayvan Besiciliği ile Kümes Hayvanları Besiciliğinin Yapıldığı Yerler

2)   Elektronik ve Elektrikli Araçların Üretimini Yapan Fabrikalar

3)   Sırlı ve Sırsız Ürünler, Refrakter Malzeme, Alçı ve Alçı Ürünleri, Yapı Elemanları, Beton Prefabrik Elemanlar ve Perlit Üretimi Yapan Fabrikalar

4)   Sabun Fabrikaları

5)   Film, Fotoğraf, Kaset, Bant vs. Malzemelerin Üretimini Yapan Fabrikalar

6)   Zımpara ve Zımpara Taşı Üretimi Yapan Fabrikalar

7)   Akaryakıt Depoları ile Akaryakıt Satışı Yapılan Liftli Bakım ve Servis İstasyonları

8)   LPG Depoları

9)   Üniversiteler (Tıp, Biyolojik Bilimler, Kimya, Eczacılık, Mühendislik Bölümlerinden En Az Birine Sahip Bulunan)

10)    Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Laboratuvarları, Merkezler ve Enstitüler

11)    Yarı Mamul Deri İşleme Sanayii

12)    Gemi Onarım Tersaneleri

13)    Süt İşleme, Yoğurt, Ayran, Tereyağ, Peynir, Dondurma, Süttozu ve Peynir Suyu Koyulaştırılması Gibi İşlemleri Yapan Süt ve Süt Ürünleri Fabrikaları

14)    Yapı Yalıtım ve Döşeme Malzemesi Üreten Fabrikalar

15)    Tütün İşleme ve Sigara Fabrikaları

16)    Beşeri İlaç Üreten Fabrikalar ve Laboratuvarlar

17)    Saç, Profil ve Benzeri Madeni Malzemeden Yapı Elemanları ve Mekanik Araçlar Üreten Fabrikalar

18)    Doğal ve Sentetik Kauçuktan, Lastik, İç Lastik ve Lastik Hurdalarından Geri Kazanma İşlemleri ile Üretim Yapan Kauçuk ve Lastik Fabrikaları

19)    Bira ve Malt Üretim Tesisleri

20)    Çanak, Çömlek, Çini vb. Mamülleri Üretimi ve İşleme Fabrikaları ve Atölyeleri

21)    Kozmetik Fabrikaları

22)    Tuzruhu, Nişadır, Çivit, Çamaşır Suyu gibi Malzemeyi Mamul Maddelerden Sulandırarak, Paketleyerek veya Şişeleyerek Satışa Sunan İmalathaneler,

23)    Yem Fabrikaları

24)    Akü Şarj ve Tamir Atölyeleri

25)    Hazır Camdan Sırlı Ayna ve Benzeri Mamul Madde İmal Eden Atölyeler

26)    Alkol ve İspirto Üretim Tesisleri

27)    Şarap İmal, Dolum ve Ambalajlama Tesisleri

28)    Canlı Hayvan Kesimi Yapmayan Et Ürünleri İşleme ve Paketleme Atölyeleri

29)    Gemi İnşa Tersaneleri

30)    Meyve, Sebze Konserveleme ve İşleme Fabrikaları

31)    Alkolsüz İçki ve Meşrubat Üretim ve Dolum Tesisleri

32)    Tatlı Su ve Deniz Ürünleri ile Bunların Karada da Yaşayanlarını İşleme ve Konserveleme Yapan Fabrikalar

33)    Çay Fabrikaları

34)    Otel, Motel, Kamping, Tatil Köyü, Tatil Sitesi, Plaj, Eğlence Yerleri, Gazinolar vs.

35)    Balık Yağı ve Unu Fabrikaları

 

IV. GRUP

1)   Tahıl Değirmenleri ve Un Fabrikaları

2)   Ağaç Mobilya Üreten Fabrikalar

3)   Kağıt ve Mukavvadan Ambalaj Malzemesi Üreten Fabrikalar

4)   Her Türlü Kağıt ve Mukavvadan Eşya Üreten Fabrikalar

5)   Halı ve Kilim Yıkama Fabrikaları

6)   250 Kg.’dan fazlasını Bulundurmayan LPG Perakende Satış Yerleri

7)   Metal Yapı Malzemesi Üreten Fabrikalar

8)   Her Türlü Araca Tamir ve Bakım Hizmeti Veren Otobakım ve Tamirhaneleri

9)   Kuru Temizleme Atölye ve Fabrikaları

10)    Yemek Fabrikaları

11)    Ahşap ve Fiberglas Yat İmal Eden Tesisler

12)    Tıp Merkezleri, Klinikler, Tıbbi Tahlil Laboratuvarları, Poliklinikler, Röntgen Laboratuvarları, Diş Protezi Yapan Atölye ve Muayenehaneler

13)    Ürme Konfeksiyon, Trikotaj ve Deri Konfeksiyon Fabrika ve Atölyeleri

14)    Mamul Plastik Malzemeyi Harmanlama, Çekme, Döküm, Enjeksiyon ve Benzeri Yollarla Şekillendirerek Ara ve Son Ürünlere Dönüştüren Plastik İşleme Fabrikaları

15)    Tuz Fabrikaları

16)    Bisküvi Fabrikaları

17)    Çikolata, Ciklet, Gofret, Kakolu Ürünler, Şekerleme vs. Ürünleri Üreten Fabrikalar

18)    Giyim Eşyası Dışındaki Dokunmuş Mamüllerden Hazır Eşya Yapan Fabrikalar

19)    Tekstil İşlemi Görmüş Malzemeden Halı ve Kilim Dokuyan Fabrikalar

20)    Ayakkabı Fabrikaları

21)    Spor Maksatlı Ayakkabı ve Malzemeleri Üreten Fabrikalar

22)    Elektrikli Eşya ve Aletlerin Montajının Yapıldığı Fabrikalar

23)    Tarla Balıkçılığı Yapılan Su Ürünleri Havuzları

24)    Metal Mobilya Tamir Atölyeleri

25)    Hurda Depoları

26)    Maden Cevherleri, Mermer, Taş, Kum, Kömür, Odun vs. Malzemeyi Depolayan Yerler (Açık)

27)    Kurşun Kalem Fabrikaları

28)    Çırçır Fabrikaları

29)    Makarna Fabrikaları

30)    Her Türlü Basım Yerleri ile Matbaalar

 

V. GRUP

1)   Elektrikli Eşya ve Aletlerin Bakım ve Onarımının Yapıldığı Atölyeler

2)   Kolonya İmalathaneleri

3)   Hazır Konfeksiyon Eşya Üzerine Baskı ve Çıkarma Gibi İşlemler Yapan Atölyeler

4)   Yemeklik Tuz, Karbonat, Pasta ve Ekmek Kabartıcı Maddelerle, Maya Diyet Ürünleri Gibi Maddeleri Öğüten ve Paketleyen İmalathaneler

5)   Perakende Satış Yapan Odun ve Kömür Depoları,

6)   Katkı Maddeli Ekmek, Simit, Yufka, Pide Gibi Unlu Mamulleri İmal Eden, Pişiren İmalathane ve Fırınlar

7)   Pasta ve Tatlı İmalathaneleri

8)   Her Türlü İnşaat Malzemesinin Depolanıp, Nakliyesinin Yapıldığı Depolar

9)   Mamul Kağıttan Hertür Kırtasiye Malzemesi (Bloknot, Defter, Kağıt, Parşomen Kağıdı) Üreten Tesisler

10)    Şeker ve Glikoz Kullanarak Her Nevi Şekerleme ve Şekerli Ürünleri Yapan İmalathaneler

11)    Ekmek Fabrikaları ve Fırınlar

12)    Helva, Tahin, Pekmez vb. Ürünleri Üreten İmalathaneler

13)    İp, Sicim, Urgan vb. Ürünleri Üreten İmalathaneler

14)    Sentetik Deri Malzemeden Eşya Üreten Fabrikalar ve İmalathaneler

15)    Mamul Metalden Bıçkıcı Eşyası, El Aletleri, Hırdavat Malzemesi Üreten İmalathane ve Fabrikalar

16)    Her Tür Saat Üretimi Yapan İmalathaneler

17)    Kuyumculuk ve Benzeri Üretimin Yapıldığı İmalathaneler

18)    Maden Cevheri, Mermer, Taş, Kum, Kömür, Odun vs. Malzemeyi Depolayan Yerler (Kapalı)

19)    Soğuk Hava Depoları

20)    Cerrahi Müdahale Yapılan Doktor Muayenehaneleri

21)    Her Türlü Bina ve Tesis Yıkımı Yapan Kişi veya Kuruluşlar

22)    Kuaför ve Güzellik Salonları

23)    Her Türlü Yiyecek ve İçecek Satış Yerleri (Lokanta, Kebapçı, Pideci, Pastahane, Birahane, Meyhane, Kasap, Sakatatçı, Balık Satış Yeri ve Benzerleri)