BAZI ALANLARIN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK TESPİTİ HAKKINDA KARAR

Bu Karar, 2 Mart 1990 tarihli ve 20449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Madde 1 - Ekli haritalarda kara ve deniz sınırları belirtilen alanları; çevre kirlenmesi ve bozulmasına karşı korumak, buraların doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının gelecek nesillere intikalini teminat altına almak amacıyla “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak tesbit ve ilân olunmuştur.

Madde 2 - Bu alanlarda 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Madde 3 - 2634 sayılı Kanuna göre çeşitli kararnamelerin turizm alan ve merkezi olarak ilan edilen ve bu kararnamelerin eki krokilerde sınırları belirtilen bölgelerin ilişik haritalarda tecavüz ettiği kısımlarda mezkür kararnamelerin hükümleri uygulanmaz. Bu alanlarda yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeniden değerlendirilir. Yeniden değerlendirme sonucu yatırımlarına “Özel Çevre Koruma Kurulu”nca izin verilmeyenlere, Turizm alanı veya merkezi dışında kalan arazilerden, Başbakanlık, Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyişleri ile Turizm Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek yerlerde, “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesinde öngörülen ilan şartı aranmaksızın Turizm Bakanlığınca arazi, tahsisi yapılabilir.

Madde 4 - Bu alanlarda her ölçekli plan ve plan kararları konusunda, 383 sayılı KHK hükümlerine göre değerlendirme yapılıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz. Bu Karardan önce başlamış ve devam eden uygulamalar derhal durdurulur.

Madde 5 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

DEĞİŞİK

(2000/580 sayılı bu Karar 21.5.2000/24055 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.)

FETHİYE VE GÖCEK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ SINIR KOORDİNATLARI

12/4/2000 tarihli ve 2000/580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki ile sınır koordinatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

 

 

BOYLAM

ENLEM

1.

1 No’lu nokta

28° 47' 20"

36° 41' 10"

2.

2 No’lu nokta

28° 48' 42"

36° 41' 53"

3.

3 No’lu nokta

28° 50' 42"

36° 42' 45"

4.

4 No’lu nokta

28° 53' 48"

36° 44' 47"

5.

5 No’lu nokta

28° 55' 00"

36° 46' 06"

6.

6 No’lu nokta

28° 56' 58"

36° 49' 04"

7.

7 No’lu nokta

29° 00' 18"

36° 48' 00"

8.

8 No’lu nokta

29° 05' 28"

36° 46' 36"

9.

9 No’lu nokta

29° 11' 20"

36° 43' 16"

10.

10. No’lu nokta

29° 10' 38"

36° 38' 36"

11.

11 No’lu nokta

29° 09' 54"

36° 33' 47"

12.

12 No’lu nokta

29° 09' 16"

36° 31' 32"

13.

13. No’lu nokta

29° 07' 36"

36° 31' 37"

14.

14 No’lu nokta

28° 59' 52"

36° 31' 54"

15.

15 No’lu nokta

28° 59' 52"

36° 34' 45"

16.

16 No’lu nokta

28° 50' 12"

36° 34' 45"

17.

17 No’lu nokta

28° 46' 56"

36° 38' 58"

18.

18 No’lu nokta

28° 46' 56"

36° 40' 19"

 


FETHİYE VE GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ


 


KÖYCEĞİZ – DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

SINIR KOORDİNATLARI

 

NOKTA NO:

BOYLAMI

ENLEMİ

NOKTA NO:

BOYLAMI

ENLEMİ

1

28° 35' 28"

36° 45' 07"

9

28° 50' 50"

36° 57' 44"

 

2

28° 32' 05"

36° 49' 20"

10

28° 48' 49"

36° 52' 40"

 

3

28° 33' 21"

36° 53' 16"

11

28° 43' 08"

36° 52' 36"

 

4

28° 36' 08"

36° 55' 32"

12

28° 41' 04"

36° 49' 49"

 

5

28° 35' 33"

36° 57' 13"

13

28° 40' 39"

36° 46' 59"

 

6

28° 34' 11"

36° 58' 39"

14

28° 39' 45"

36° 46' 04"

 

7

28° 35' 10"

37° 00' 03"

15

28° 39' 34"

36° 45' 03"

 

8

28° 42' 16"

37° 00' 46"

 

 

 

 


 


PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

SINIR KOORDİNATLARI

NOKTA NO:

BOYLAMI

ENLEMİ

1

29° 11' 40"

36° 19' 20"

2

29° 14' 03"

36° 21' 05"

3

29° 17' 37"

36° 21' 23"

4

29° 18' 25"

36° 21' 54"

5

29° 23' 45"

36° 21' 16"

6

29° 25' 01"

36° 19' 04"

7

29° 23' 38"

36° 17' 41"

8

29° 21' 20"

36° 16' 42"

9

29° 21' 14"

36° 15' 19"

10

29° 22' 48"

36° 13' 23"

11

29° 20' 48"

36° 12' 08"


PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 


KEKOVA VE ÇEVRESİ ÖZEL KORUMA BÖLGESİ SINIR KOORDİNATLARI

NOKTA NO:

BOYLAMI

ENLEMİ

1

29° 40' 32"

36° 06' 21"

2

29° 41' 47"

36° 10' 10"

3

29° 43' 39"

36° 11' 05"

4

29° 46' 36"

36° 11' 16"

5

29° 47' 09"

36° 12' 47"

6

29° 49' 26"

36° 13' 52"

7

29° 52' 38"

36° 13' 56"

8

29° 54' 15"

36° 14' 38"

9

29° 56' 49"

36° 11' 52"

10

29° 56' 44"

36° 09' 43"

11

29° 48' 33"

36° 06' 24"


KEKOVA VE ÇEVRESİ ÖZEL KORUMA BÖLGESİ

GÖKSU DELTASI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

SINIR KOORDİNATLARI

NOKTA NO:

BOYLAMI

ENLEMİ

1

33° 54' 13"

36° 17' 46"

2

33° 54' 09"

36° 20' 20"

3

33° 55' 59"

36° 21' 21"

4

33° 58' 35"

36° 23' 04"

5

34° 00' 07"

36° 22' 34"

6

34° 02' 08"

36° 22' 51"

7

34° 03' 58"

36° 24' 06"

8

34° 06' 14"

36° 24' 05"

9

34° 06' 09"

36° 18' 37"

10

34° 01' 27"

36° 16' 29"

11

33° 58' 04"

36° 13' 16"

12

33° 56' 44"

36° 13' 17"

 

 

 

 

 EK:

TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ SINIR KOORDİNATLARI

(2000/1381 sayılı bu Karar 2.11.2000/24218 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır

 

NOKTA NO:

BOYLAMI

ENLEMİ

NOKTA NO:

BOYLAMI

ENLEMİ

1

33° 03' 10"

38° 40' 20"

11

33° 46' 44"

38° 36' 40"

 

2

32° 57' 02"

38° 17' 39"

12

33° 50' 03"

38° 32' 06"

 

3

33° 06' 04"

38° 56' 06"

13

33° 57' 50"

38° 25' 23"

 

4

33° 06' 14"

39° 06' 47"

14

33° 56' 42"

38° 17' 31"

 

5

33° 17' 56"

39° 11' 06"

15

33° 50' 53"

38° 17' 49"

 

6

33° 27' 54"

39° 02' 49"

16

33° 33' 57"

38° 11' 48"

 

7

33° 31' 23"

38° 55' 05"

17

33° 21' 59"

38° 12' 34"

 

8

33° 37' 44"

38° 50' 06"

18

33° 05' 56"

38° 21' 58"

 


9

33° 41' 13"

38° 45' 47"

19

33° 48' 22"

38° 20' 06"

 

10

33° 41' 06"

38° 42' 25"

20

33° 47' 06"

38° 33' 58"